• VAN_SPOR
  Kayitli Üye
  Kayıt: 06-12-2006
  Yaş: 108
  Mesajlar: 28
  Takımı: Belediye Vanspor
  • Tarih [değiştir]Van'ın tarihi M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanır. Van Kalesinin 6 km güneyinde bulunan Tilki tepe ve Van Gölünün kuzeyindeki Ernis Mezarlıklarında yapılan kazılarda Kalkolitik, Bronz ve Demir devrine ait kültürel buluntulara rastlanmıştır. Şehri ilk kuran Asur Kraliçesi Semiramis'dir. Bu bölgeye önce Huriler yerleşmişlerdir. Sonra Urartular, Medler, Persler, Makedonyalılar, Büyük İskender, Partlar, Sasaniler ve Bizans hakim olmuştur. M.S. 675 yılında Müslümanlar bu bölgeyi fethetmiş, daha sonra bölge yine Bizanslılara, bunları yenen Selçuklulara ve sonrada İlhanlılara, Celahiroğullarına, Karakoyunlara, Akkoyunlara ve Safevilere yurt olmuştur. Hürrilerin M.Ö. 2000'lerden itibaren Van Gölü'nden başlayarak Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerlere kadar uzanan bir bölgeye hakim oldukları görülür. M.Ö. XIII. yüzyılda Hürri Mitani siyasi teşekkülün merkezi otoritesi zayıflamış ve beyliklere bölünmüştür. Asur Kralları bu küçük beyliklerini hakimiyetleri altına al maya çalışmış ve bu sırada Van Gölü çevresinde Batı İran'a kadar olan bölgeye Nairi ve Urartu ülkeleri ile Asurlar arasında mücadeleler başlamıştır. Urartular ve Asurlar mücadelesi IX. Yüzyılın ortalarına kadar sürmüş, Asurlar bu dağlık ve zor arazi şartlarına sahip bölgeyi egemenlik altında tuttu.


   VAN ISMININ MENSEI
   Van isminin nereden geldiği ve kaynaği konusu henüz tam olarak açikliğa kavusmamis olmasina rağmen konuyla ilgili bazi önemli görüsler söyledir:
   Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Büyük Iskender'in, Van Kalesi'ndeki Vank adli bir mabedin adini sehre verdiğini belirtmektedir.

   Baska bir rivayete göre, Van pek eski bir sehir olup, M.Ö. 1900'lerde Asur Melikesi Meshure Sah Meryem (Semiramis) adina izafeten Sahmerimekerd seklinde adlandirilmistir. Daha sonra Küyanyâ’nin son devrinde Van adindaki valinin sehri genisletip güzellestirmesi nedeniyle bu idareciden itibaren sehir Van olarak anilmistir.

   Van adinin kaynaği konusunda akla en yatkin ve bilimsel görüs Urartuca Biane veya Viane'den çikmis olduğudur. Tarihi kaynaklarin bütününde, Urartular kendilerine Bianili demislerdir. Urartular'in yükselme devrinde Biate adi altinda bir çok sehir ve insan topluluğu Van bölgesine toplanmistir.


   Ilçeler

   Bahçesaray
   Başkale
   Çaldıran
   Çatak
   Edremit
   Erciş
   Gevaş
   Gürpınar
   Muradiye
   Özalp
   Saray
   Van

   Van Gölü ve Akdamar Adası
   VAN

   Van Gölü ve Akdamar Adası

   Van iline adını veren Van Gölü Türkiye'nin ve dünyanın en büyük soda gölüdür. Dört tarafı yüksek dağlarla çevrilidir. İçinde Akdamar, Adır, Çarpanak, ve Kuş adaları olmak üzere 4 ada bulunmaktadır. Tarih boyu Yüksek Deniz, Nairi Denizi ve Yukarı Deniz dendiği gibi Deryaçe (Küçük Deniz) adını da alır. Gölün suyu çok tuzlu ve sodalıdır. Sabunsuz köpük verir ve temizlik maddeleri kullanılmadan içinde herşey yıkanabilir ve temizlenebilir. Her mevsim, her saatte farklı bir renk alan, gündoğumu ve günbatımının muhteşem olduğu göl, bölge turizmine önemli bir katkı sağlamaktadır. Sahil boyunca yapılaşma ile bozulmamış koylar, yeşil bitki örtüsüyle sarılmış kıyılar görülmeye değerdir.

   Van Gölündeki adalardan en büyüğü olan Ahtamar Adası, üzerindeki kilisesi ile ünlüdür. 900'lü yılların başında Kral Gagik tarafından yaptırılmış olan kilise taş işçiliğinin en seçkin örneklerindendir. Akdamar adasına Gevaş iskelesinden dolmuş motorları çalışmaktadır.   Kaleler
   VAN

   Kaleler

   Van'a bir anlamda "Kaleler Kenti" denilebilir. Van ve çevresinde küçüklü büyüklü çok sayıda kale bulunmaktadır. Bu tarihi kalelerden bir kısmı Urartu döneminden, diğerleri Ortaçağ ve sonrasından kalmadır.

   Önemli Kaleler Aşağı ve Yukarı Zıvistan Kalesi, Beyüzümü Kalesi, Çatak Kalesi, Lamurkesen (Zernek) Kalesi, Hişet Kalesi, Pizan (Örenkale) Kalesi, Kalecik, Zernaki Tepe Kalesi, Muradiye Kalesi, Albak (Başkale) Kalesi, Deliçay Kalesi, Çelebibağ Kalesi, Yoncatepe Kalesi, Müküs Kalesi ve Amik Kalesi olarak sayılabilir.

   Van Kalesi: Van Kalesi, Van il merkezi sınırları içerisinde olup, şehir merkezine 5 km. mesafede bulunmaktadır. Urartu kalelerinin görkemlilerindendir.

   MÖ. 9. yüzyılda Lutupri'nin oğlu I. Sarduri tarafından yaptırılmıştır. Büyük bölümü ayakta kalan kalenin kuzeybatı ucunda bulunan ve Sardur burcu denilen taş bloklarla örülen yapının üzerinde I. Sarduri'ye ait olan, Asur çivi yazısı ile yazılmış, bilinen en eski Urartu yazıtı vardır. Kalenin diğer önemli bir yapısı, I. Agrişti'ye ait olan kaya mezarı ve hemen bunun dışındaki kaya üzerinde bulunan Urartu'ların günümüze ulaşan en uzun yazıtı, "Horhor Yazıtları" vardır. Ayrıca kalenin kuzey yamacında II. Sarduri'nin açık hava tapınağı (Analı-Kız), Kale içinde Menau ve Sarduri' ye ait mezar odaları, mağaralar, su sarnıçları ve çeşitli odalar vardır.

   Kalenin güneyinde ise eski şehrin kalıntıları bulunur. Ulu Cami, Hüsrev Paşa Cami, Kay Çelebi Cami, Hamamlar (Çifte Hamam) Kümbetler (İkiz Kümbet) ve çoğu tahrip olmuş eski evler, gezenleri tarihin yaprakları arasında seyahate çıkarlar.


   Hoşap Kalesi: Van il merkezine 60 km. uzaklıkta, Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap (Güzelsu)'da yer almaktadır. Dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşur. Gözetleme kulesi, surları, burçları, beden duvarları, mescit, fırın, zindan seyir köşkü, harem, selamlık ve orijinal demir kapı kanatları kalenin önemli yapılarıdır. Ayrıca kalenin güney tarafında Van Bölgesinin en eski Osmanlı Köprüsü bulunur.


   Ağartı Kalesi: Van Gölü' nün doğu kıyısında kurulan kale iyi korunarak günümüze kadar gelen sur duvarları andezit taş bloklarla örülmüştür.


   Kef Kalesi : Urartu'ların önemli merkezlerinden biridir. Kalede çok odalı bir saray, hayvan ve bitki rölyefleri vardır.


   Çavuştepe Kalesi: Van il merkezine 25 km. uzaklıkta, Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe köyünde yer almaktadır. Bol Dağı silsilesinin batı ucuna kurulmuş olan kale; aşağı ve yukarı kalelerden oluşmaktadır. Kale, II. Sarduri tarafından M.Ö. 764-734 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Kalelerde Haldi tapınağı, açık hava tapınağı, surlar, depo, ahır, saray binaları, su sarnıçları, çivi yazısı bulunmaktadır.


   Ayanıs Kalesi: Van'a 35 km. mesafedeki Ayanıs köyündedir. Argişti'nin oğlu Rusa tarafından M.Ö. 645-643 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Urartu tarihinin son safhalarının aydınlatılması açısından çok önemlidir. Van Gölü sahiline yakın bir alanda kuruludur.


   Toprakkale: Van il merkezinin doğusunda Zimzim Dağları silsilesine bağlı kayalık bir tepe üzerinde yer almaktadır. Kale Urartu kralı II. Rusa tarafından M.Ö. 685-645 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Sarnıç, açık hava tapınağı, kayaya yontulmuş merdivenler bulunmaktadır.


   Aşağı-Yukarı Anzaf Kaleleri: Van'ın 10 km. kuzeydoğusunda Van-Özalp karayolu yakınında yer almaktadır. Aşağı ve Yukarı Kalelerden oluşmaktadır. Her iki kalede surlar, kuleler, atölye, depo, saray yapısı, kitabe bulunmaktadır.


   Müzeler ve Örenyerleri
   VAN

   Müzeler ve Örenyerleri

   Müzeler

   Van Müzesi

   Adres: Şerefiye Mah.
   Hacı Osman Sok. No: 9 - Van
   Tel: (432) 216 11 39
   Faks: (432) 214 25 10

   Van Kalesi - M.Ö. 9. yy'da Urartu Devletinin Başkenti Tuşba'da

   Detaylı Bilgi

   Örenyerleri

   Van Müzesi

   Van Kalesi Merkez Hoşap Kalesi Gürpınar Akdamar Gevaş Hoşap Köprüsü Gürpınar Abdurrahman Gazi Türbesi
   Merkez Kaya Çelebi Camii Merkez Hüsrevpaşa Camii Merkez Ulu Camii Merkez Kızıl Camii Merkez Beyazözümü Köyü
   Merkez Zernaki Tepe Erciş Zelve Şehitliği Merkez Çarpanak Kilisesi Merkez / Çitiören Köyü Topkale Merkez Adir Kilisesi
   Merkez / Halkalı Hoşap Mezarlığı Gürpınar Gevaş Selçuklu Mezarlığı Gevaş Tarihi Taş Köprü Hakkari Şemdinli
   Bağlar Kelat Sarayı Bağlar Yeşil Anıtsal Kayam Özalp Yeşilalıç Put Mağarası Gürpınar
   Yeşilsalkım Zive Hanı Çatak Van Evi Merkez Konut (Harabe) Merkez Camii Merkez Biçermah Tarihi Mezarlığı
   Merkez Çukurca Mah. Çukurca Nehri Mezarlığı Bağlar Aşağı Anzaf Kalesi Aşağı Anzaf Türbe Merkez Konut
   Merkez Kilise Merkez Türbe Merkez Dilkaya Köyü Edremit Yavuzlar Doğal Oluşumu Başkale
   Yavuzlar Zeril Köprüsü Çatak Hurkan Köprüsü Çatak Yanal Kilisesi Başkale Yanal Çavuştepe Kalesi
   Gürpınar Çavuştepe Ayanıs Kalesi Agartı Hüsrevpaşa Türbesi Merkez Eski Van Şehri Mezarlığı Merkez Molla Kasım Türbesi Mezarlığı
   Molla Kasım Otluca Köyü Mezarlığı Merkez Otluca Molla Hıdırı Fır. M. Yavuzlar Kaleören Köyü Mezarlığı Kaleören Barış Köyü Mezarlığı
   Barış Tepebeşı Mah. Mezarlığı Başkale Germen Köyü Mezarlığı Germen Çatak Tarihi Mezar Çatak Aliyar Kümbeti Erçiş Nişancı Kümbeti
   Erçiş Tekler Köyü Mez. Erçiş/ Tekler Ziyaret Köyü Mez. Erçiş/ Ziyaret Haydar Bey Köyü Mez. Erçiş/ Haydar Bey Çelebi Bağı Mez. Erçiş Hamur Kesen Köy. Mez.
   Gürpınar/ Hamur Kesen Ganisipi Şelalesi Çatak Bend-i Mahi Şelalesi Muradiye Hamurkesen Camii Gürpınar/ Hamurkesen Yukarı Anzaf Kalesi Merkez / Dereüstü Muradiye Kilisesi
   Muradiye Bend-i Mahi Köprüsü Muradiye/Karahan İzzettin Şir Camii Gevaş Demir Ergitme Merk. Gevaş/Balan Meslek Lisesi Merkez Közüt Kalesi
   Muradiye Muradiye Kalesi Muradiye Hasan Bey Medre. Tür. Gürpınar Hoşap Hanı Gürpınar Tuşpa Nekropolü Merkez Evliya Bey Medresesi
   Merkez Amik Kalesi Merkez/ Amik Alaköy Urartu Kalesi Merkez/ Alaköy Ermişler Urartu Kay. Merkez/ Ermişler Karagündüz Höy. Nek. Merkez / Karagündüz


   Kiliseler
   VAN

   Kiliseler

   Akdamar Kilisesi: Gevaş ilçesi sınırları dahilinde Van Gölü içersinde bulunan en büyük adaya ismini veren kilisedir. Adanın güney doğusuna kurulmuş olan kilise sahile 3 km. uzaklıktadır. Günün her saatinde Akdamar Adası'na, sahilde bulunan motorlarla ulaşım sağlanmaktadır.

   Kutsal Haç adına Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılmıştır. Kilisenin figürlü repertuarı oldukça zengindir. Bunun yanında, İncil ve Tevrat'tan alınmış çeşitli sahneler bulunmaktadır. Yunus Peygamberin denize atılması, Hz. Meryem ve kucağında İsa, Adem ile Havva'nın Cennetten kovulması, Hz. Davut ile Kral Goliat'ın mücadelesi Samson Filistinli ikilisi, ateşte üç İbrani genci, Aslan ininde Daniel sahneleri bulunmaktadır. Zengin hayvan, asma sarmaşıkları ve çeşitli figürler görmek mümkündür.   Adır Kilisesi: Kilise, Van merkezine bağlı Yaylıyaka köyü döşeme mezrasına yakın Van Gölü içersindeki aynı isimli adada yer almaktadır. Adanın güney tarafına kurulmuştur. Manastır 1305 yılında yapılmıştır. Daha sonra 1621 yılında Aziz Georges Kilisesi eklenmiştir. Yakınında bulunan sahildeki teknelerle ve Van İskelesi'nden kiralanacak teknelerle gezilip görülebilir.


   Yedi Kilise Erek Dağı eteklerine 8. yüzyılda inşa edilmiştir.


   Cami, Medrese ve Kümbetler
   VAN

   Cami, Medrese ve Kümbetler

   Van'daki önemli camiler Ulu Cami, Hüsrev Paşa Cami, Kızıl Camii, Gevaş İzzettin Çir Camii, Süleyman Han Camii, Kaya Çelebi Camii, Horhor Camii, Abbasağa Cami'dir. Hüsrev Paşa Medresesi, Hoşap Hasan Bey Medresesi, Hoşap Evliya Bey Medresesi, Gevaş Halime Hatun Kümbeti, Erciş Anonim (Zortul) Kümbet görülmeye değerdir.   VAN

   Köprü ve Su Kanalı

   Van' daki köprüler Bend-i Mahi Köprüsü, Kırmızı Köprü, Çatak Köprüsü, Hurkan Köprüsü, Zeril Köprüsü, Şeytan Köprüsü olarak sayılabilir.

   Van'da ilk sulama kanalları ve barajlar M.Ö. 9. ve 6. yüzyıllar arasında Urartular zamanında yapılmıştır. Bunların en önemlisi Menua (Semiramis/Şamran) sulama kanalıdır. Urartu Kralı Menua tarafından yaptırılmıştır. Menua/Şamran kanalı dünya mühendisliğinin bir harikası olarak geçtiği yerlere hayat vermiş, işlevini günümüze kadar sürdürmektedir.


   Geleneksel Van Evleri
   VAN

   Geleneksel Van Evleri

   Van evleri Van'ın geleneksel mimarisinin günümüze taşıyan önemli unsurlardır. Tarihi Van Kalesi'nin güneyinde bulunan eski Van şehri, çarşıları, sokakları, mahalleleri, han, hamam, taş döşeli caddeleri yanında Van Evleri ile Osmanlı kentlerinin tipik özelliklerini taşımaktadır.


   Mesire Yerleri
   VAN

   Mesire Yerleri

   Van'da yer alan mesire yerleri arasında; Van' a 20 km. uzaklıkta, doğal plajları ve yeşilliği ile hoş görünümlü Edremit, yeşillikler arasında doğal plajları ile bir gezi ve mesire yeri olan Gevaş, İl merkezine 80 km. uzaklıkta, iki çayın birleştiği yerde bir vadi içerisinde ormanlık, hoş manzaralı Çatak ile İl merkezine uzaklığı 40 km. mesafede Van Gölü' nün sahilinde Süphan Dağı karşısında doğal plajları ve meyve bahçeleri ile ünlü Amik sayılabilir.


   Kuş Gözlem Alanı
   VAN

   Kuş Gözlem Alanı


   Av Turizmi: Van Bölgesi av hayvanları yönünden zengin olup, her mevsim avlanmak mümkündür. Başlıca av hayvanları arasıda; keklik, ördek, toy, dağ keçisi, tavşan, ayı, ve domuz sayılabilir. Yörede olta balıkçılığı da gelişmiştir.


   Doğa Yürüyüşü Süphan Dağı


   Van-Süphan Dağı
   Yükseklik 4058 m.
   Konumu Doğu Anadolu'da Van gölünün kuzeyinde Adilcevaz - Erçiş ve Patnos arasında yükselir.
   Tırmanış Zamanı Tırmanış için en uygun zaman Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarıdır.
   Özellikleri Sönmüş bir volkan olan Süphan dağı, Anadolu'nun üçüncü yüksek doruğudur. Doruk bir örtü buzulu ile kaplıdır.
   Ulaşım Erzurum yada Van'a uçak, tren yada karayolu ile ulaşılır. Bu merkezlerden karayolu ile Erçiş üzerinden Adilcevaz' a geçilir.


   Tırmanışlar

   Süphan dağına genellikle doğu yüzünden tırmanış yapılır. Tırmanış, sırasında Van gölü her an birbirinden değişik ve güzel görüntüler sunar. Doruk tırmanışına Aydınlar köyünden başlanır. Buraya 6-7 km. uzaklıkta ve 2500 m. yükseklikte Şekerpınarı yada Süphan yaylasında kamp kurulur, kamp yerinden doruğa tırmanış ve dönüş, 8-10 saatlik bir zaman alır.   Kapadokya Bölgesi’ndeki gibi peri bacaları bulunan Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Yavuzlar Köyü, turizm açılmayı bekliyor. Kapadokya benzeri peribacaları Başkale İlçesi’nin Yavuzlar Köyü’nde, Kapadokya’daki peribacaları oluşumları ile aynı özelliği göstermesi nedeniyle “Vanadokya” olarak anılan bölge geleceğin önemli turizm merkezi olacak gibi görünüyor. Son yıllarda artan bir ilgi görüyor. Peri bacalarının, yarısı İran’da yarısı Türkiye’de bulunan Yiğit Dağı volkanının ürettiği püskürme kayaçlarının aşınmaları sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor. Bölge halkı buranın doğal park ilan edilerek koruma altına alınmasını talep ediyorlar.   VAN Başkale'de,Kapadokya benzeri "Peri Bacaları" ve
   Pamukkale benzeri "Travertenler" olduğunu
   biliyor muydunuz?
   Van`ın Rus ordusu tarafından işgali için isyan eden Ermeniler, Osmanlı askerlerine karşı siperlerde savaşırken.

   Silvan civarında, Beşnik ermeni köyüne Van ve Tolorya`dan gelip, Doryan Dano ve kardeşlerinin başında bulunduğu Ermeni çeteleri tarafından 11 Haziran 1915 tarihinde Şeytankaya mevkiinde şehit edilen milis subayı Hamid Efendi komutasında bulunan erzak kafilesi, jandarması ve subayları.   Ermeniler tarafından öldürülen kadın ve çocuklar.


   25 Nisan 1916`da, Zeved`e Ermeniler tarafından öldürülen Türk çocuklar, kadınlar ve karınları deşilerek bebekleri çıkarılan anneler.

   Van kalesi bugünde ayakta olmasına rağmen bakım ve ilgiden yoksundur. Umarız bu tarih abidemiz gelecek nesillere ulaşır.
   Son güncelleme 02.02.2009, 15:24 tarihinde VAN_SPOR tarafından yapıldı.
 • Reklam
 •  
 • VAN_SPOR
  Kayitli Üye
  Kayıt: 06-12-2006
  Yaş: 108
  Mesajlar: 28
  Takımı: Belediye Vanspor
  • Yorumlarınızı Bekliyorum Arkadaşalar

   Son güncelleme 23.09.2008, 00:17 tarihinde VAN_SPOR tarafından yapıldı.
 • Dio Hudson
  Kayitli Üye
  Kayıt: 14-03-2007
  Yaş: 24
  Mesajlar: 1389
  Takımı: Galatasaray AŞ
  • Heralde Van'lı olan bir ikimiz varız

   Son güncelleme 28.06.2009, 21:12 tarihinde Cagri_ tarafından yapıldı.

   ________________________
   Nottingham Forest FC
                1865
 • VAN_SPOR
  Kayitli Üye
  Kayıt: 06-12-2006
  Yaş: 108
  Mesajlar: 28
  Takımı: Belediye Vanspor
  • SADECE İKİMİZ DEĞİLİZ SİTEDE BAYA VANLI VAR
 • Dio Hudson
  Kayitli Üye
  Kayıt: 14-03-2007
  Yaş: 24
  Mesajlar: 1389
  Takımı: Galatasaray AŞ
  • Bugün Muradiye şelalesine gitmiştim.Gerçekten görülmesi gereken bir yer:)
   ________________________
   Nottingham Forest FC
                1865
 • nevermind
  Yama Yapimcisi
  Kayıt: 05-12-2008
  Yaş: 28
  Mesajlar: 1100
  Takımı: Gençlerbirliği SK
  • Güzel ülkemizin güzel bir şehri .
 • Beirrut
  Kayitli Üye
  Kayıt: 14-07-2005
  Yaş: 29
  Mesajlar: 1167
  Takımı: Beşiktaş JK
  • çok güzelmiş böyle olduğunu bilmiyordum
 • _AsiRuH_
  Kapali Hesap


  Kayıt: 22-08-2008
  Yaş: 27
  Mesajlar: 4485
  Takımı: Beşiktaş JK
  • Bende Van'lıyım aslında doğal güzellik olarak müthiş bi şehir ancak yeşil alanlar artık yerini beton parçalarına bıraktı

   Ama hala Van Kedisi , Kalesi ve Gölü değerini koruyor.
 • Reklam
 •  
 • Piazon
  Kayitli Üye


  Kayıt: 20-12-2009
  Yaş: 27
  Mesajlar: 8012
  Takımı: Galatasaray AŞ
  • Beirrut tarafından gönderilen mesaj
   çok güzelmiş böyle olduğunu bilmiyordum


   Aynen. Ben de böyle olduğunu bilmiyordum. Resimlerden anlaşılacağı gibi çok güzel bir şehir.


ANA SAYFA - FIFA - PES-WE - FM-CM - LİG - SPOR - DOSYALAR - FORUM - GALERİ - YARDIM >

Copyright ©2001-2020 SoccerCenter.Net - E-mail: info@soccercenter.net

Barındırma: hosting