• Serdar102
  Kayitli Üye
  Kayıt: 22-10-2019
  Yaş: 62
  Mesajlar: 28
  Takımı: Boluspor
  • DEVRİMCİ MUSTAFA KEMAL
   Ağaçlara, taşlara, yapraklara, kuşlara
   Denizlere, göllere, ırmaklara, çaylara
   Gelip geçen yıllara, mevsimlere, aylara
   Duygularım coşar, sel olur, seni sorarım.
   * * * *
   Selanik'im, Samsun'um, Ankara'm, İstanbul'um
   Karadeniz'im, Marmara'm, Ege'm, Akdeniz'im
   Başka izmleri boş ver yeterli Kemalizm
   Hedef zirve çünkü ben gerçek bir Türk genciyim.
   * * * *
   Bir volkan gibi kabardım, kabıma sığamam.
   İlkelerinden başkasına gidip sığınmam.
   Sen varken uzakta yol gösterici aramam.
   Ben bu yurdu emanet ettiğin Türk genciyim.

   SONSUZA KADAR KALBİMDESİN
   Ey tarihin kaydettiği büyük komutan!
   Bu vatanı kurtardın diye sana şükran borçluyum.
   Temelleri çok sağlam Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdun.
   Gösterdiğin olağanüstü kahramanlığa minnettarım.
   * * * *
   Ey tarihin kaydettiği eşsiz devlet adamı!
   On beş yıl onurlu ve şerefli bir yönetim gösterdin.
   Başarılarından dolayı seni alkışlıyorum.
   Gönlümden derlediğim bir demet çiçeği armağan ediyorum.

   BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞDUN
   Şan, şeref ve onurla taşıdın Türk Bayrağı'nı.
   Olmaz, dediler, bu vatan kurtulmaz, dediler.
   Bitti, dediler, her şey bitti, dediler.
   Anadolu yandı, yıkıldı, tükendi, dediler.
   Sonra sen bir güneş gibi doğdun,
   Anadolu'nun bağrında karanlığı boğdun.
   * * * *
   Yenilmeyiz biz, yeneriz diyenleri tükettin.
   Topun, tüfeğin az olsa bile onları alt ettin.
   Şanlısın sen, Türklük sana şükran borçlu.
   Türklüğü zirveye taşıdın, sürünsün onlar yer altında.

   MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CUMHURİYET DEMEKTİR
   Bu topraklarda Cumhuriyet özgürlük demektir.
   Özgürlük Anadolu'da Cumhuriyet demektir.
   Özgür olmak isteyen yeni nesillere,
   Altın tepsi içinde Cumhuriyeti sunduk biz.
   * * * *
   Çilesini biz çektik, acısını biz yaşadık.
   Yıllarca Kurtuluş Savaşı için ömür törpüledik.
   Pek çoğumuz evine geri dönemedi.
   Bebeklerimiz bize bir kez baba diyemedi.
   * * * *
   Vatanımızı savunduk düşmana karşı.
   Gündüz ve gece bekledik siperlerde.
   Bağrımıza hançer saplandı istemesek de.
   Hançeri bağrımızdan çıkarıp düşmana sapladık.

   VATANI KURTARMAK YETMEZDİ
   Devrim gerekliydi.
   Devrim; değişim, çağdaşlaşma demekti.
   Fikirde, düşüncede devrim
   Kılık, kıyafet devrimi
   Şapka devrimi
   Kadınlara özgürlük
   Harf devrimi
   Gelin, tamamlayalım devrimi, dedim.
   Geldiler, tamamladık.
   Çağdaşlaştık, medenileştik.
   İlkellikten kurtulduk, modernize olduk.
   Modern olduk.
   Çağın gereklerine uyduk.

   Yazan: Serdar Yıldırım

   ATATÜRK 135 YAŞINDA
   Yazan Ve Okuyan: Serdar Yıldırım
   Written and Readed: Serdar Yıldırım
   https://youtu.be/IYXJHC1Jtqs
 • Reklam
 •  
 • Serdar102
  Kayitli Üye
  Kayıt: 22-10-2019
  Yaş: 62
  Mesajlar: 28
  Takımı: Boluspor
  • ATATÜRK ŞİİRLERİ
   EŞSİZ ASKER ATATÜRK
   O, bir millete baştı.
   Yel oldu dağlar aştı.
   Sel oldu düşman kaçtı
   Tüm dünya buna şaştı
   Eşsiz asker Atatürk.

   ATATÜRK VE CUMHURİYET
   O'nsuz tarih olmazdı.
   O, doğmasaydı.
   Tarih kitaplarını yırtardım,
   Cumhuriyet kurulmasaydı.

   CUMHURİYET
   Haykır durma, Cumhuriyet 96 yaşında.
   Dört mevsim yaşanıyor, toprağında, taşında.
   * * * *
   Birbiriyle kaynaşmış Türk Halkı'nın sesi var.
   Asrımızın ileri, güçlü Türkiye'si var.
   * * * *
   O güçlü Türkiye'nin önderi, lideri var.
   Elinde meşalesi Yüce Atatürk'ü var.
   * * * *
   Sarsılmaz irademiz, bükülmez bileğimiz.
   Işığıyla aydınlanır uygarlık yolumuz.
   * * * *
   Cumhuriyet sonsuza, sonsuza ulaşacak.
   Bütün diğer devletler ondan geri kalacak.

   BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ
   - Dumlupınar Meydan Muharebesi -
   Kütahya'ya bağlı Dumlupınar yakınındaydı.
   Tarih 30-Ağustos-1922
   Beşinci günüydü Büyük Taarruz'un.
   Yunan işgal kuvvetlerine karşı
   Kesin bir Türk zaferiyle sonuçlandı.
   Şahsen yönetilmişti,
   Mustafa Kemal Paşa tarafından.

   ATATÜRK 135 YAŞINDA
   135 Yaşında bir güçlü, dev Türk.
   O'nun adı Mustafa Kemal Atatürk.

   1881 yılında doğdu.
   Tam 24 yaşında yüzbaşı oldu.

   31 Mart Ayaklanması'nda vardı.
   Hareket Ordusu Kurmay Başkanı oldu.

   Osmanlı İmparatorluğu çökmüştü.
   Fethedilen ülkeler elden gitmişti.

   Sonunda Anadolu'ya düşman dolmuştu.
   İnsanlar çaresiz, ümit yok olmuştu.

   Karanlıkta ışık belirdi, uzakta.
   Vapurla geldi, ayak bastı Samsun'da.

   Cumhuriyetin sınırlarını çizdi.
   Düşmanları şöyle bir hizaya dizdi.

   Savaş, dedi, düşmanlar, savaş isteriz.
   Dedi Mustafa Kemal , savaştan kaçmam.

   Ordu yoktu, ordu kurdu, silah buldu.
   Cephede ön safta kendine yer buldu.

   Kana kan, dişe diş düşmanla savaştı.
   Aman vermedi düşmana onu yendi.

   Düşman üzgündü, Kemal geçilmez, dedi.
   Umutsuz postu Çanakkale'ye serdi.

   Sonra Yunan İzmir'e çıkartma yaptı.
   İlerledi, ortalığı yakıp yıktı.

   Mustafa Kemal orduyu geri çekti.
   Sakarya Irmağı bağlantıyı kesti.

   Bir buçuk yıl askere savaş öğretti.
   Her asker bir Mustafa Kemal olmuştu.

   Mustafa Kemallerle dolu bir ordu.
   Düşmana kaç paralıksın diye sordu.

   Tuttu, aldı, vurdu, yerden yere vurdu.
   Zaman saatini Cumhuriyet kurdu.

   Ey güzel Cumhuriyet, sen ne güzelsin.
   Özgürlük denizinde mutlu yüzersin.

   Yazan: Serdar Yıldırım - Türkiye 2017

   ÇANAKKALE'DE BEN VARDIM
   İster miydim Anadolu işgal edilsin?
   İster miydim ordular dağıtılsın?
   İster miydim padişah teslim olsun?
   İstemezdim, böyle olsun istemezdim.

   Anadolu harap, bitap bir haldeydi.
   Türlü katliamlar yaşanmaktaydı.
   İnsanımın koruyanı, kollayanı yoktu.
   Sonunda İngiliz gemileri Çanakkale'ye geldi.

   Alman komutan Liman Von Sanders Türk birliklerinin başındaydı.
   Tabyalar savunmasızdı, ateş hattındaydı.
   Düşman çok güçlüydü, kayıplar artmıştı.
   Siperler gerilere, daha gerilere çekilmişti.

   Ben geldim Çanakkale'ye insanlar beni tanıyorlardı.
   Liman Von Sanders bir cephe sana yeter mi dediydi?
   Ben hayır dedim, bütün cephelerin komutanlığını bana vermelisiniz.
   Dediğim aynen oldu, Çanakkale'de ben vardım.

   Geceleri uyku tutmazdı beni.
   Atıma bindiğim gibi dörtnal uzaklaşırdım.
   Düşman sabaha karşı nereden çıkartma yapar.
   Bunun planını yapar, önlemini alırdım.

   Çanakkale'de dört - beş gün uyumadığım olurdu.
   Bir gece saat iki sularıydı.
   Birliğime geri döndüm ve emrimi verdim:
   Conkbayırı'na beş yüz asker çıkarın, mevzilensinler.

   Aman komutanım, dedi, diğer subaylar.
   Orası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdir.
   Ne gereği vardır orada beş yüz askerin.
   Bir asker bile gitmese daha doğrudur.

   Siz dedim, beş yüz askeri gönderin.
   Evet, dediler, gönderdiler.
   Sabaha karşı Anzaklar Conkbayırı'ndaydı.
   Ama ben de Türk Askeri'nin yanındaydım.

   Kılıcım sağ elimdeydi, tabancam sol elimde.
   Bütün bir gün savaştık can siperhane.
   Yıkılmadık, yenilmedik, galip gelen biz olduk.
   Kazanan biz, yenilen İngiliz oldu.

   KARANLIK BENDEN KORKTU
   Ben aydınlığım, çağdaşım, medeniyetim.
   Geleceğe yönelik güzel duygular içindeyim.
   Yeni yıllar, yüzyıllar, bin yıllar,
   Benim için, yarınki gün gibidir.

   Evrenseldir duygular, sonsuza dek geçerli.
   Bir bütündür fikirler, beyinlerde gizemli.
   Ben isteseydim bir çağ açıp bir çağ kapatmaz,
   Gücüm vardı, yüz çağ açıp yüz çağ kapatırdım.

   Anadolu, boğazına kadar karanlığa batmıştı.
   Sevr Antlaşması Türk insanı için, idam fermanıydı.
   Ben bir kükredim, yer , gök inledi.
   Dünya benim eşsiz haykırışımı dinledi:

   Siz kim oluyorsunuz, vatanımı nasıl işgal edersiniz?
   Yüz binlerce askerle geldiniz, topunuzla, tüfeğinizle.
   Bakın benim askerim yok, topum, tüfeğim yok.
   Yokluktan çıktım ben, gerekirse yoktan var ederim.

   Padişahın idam fermanı,
   Demokles'in kılıcı gibi sırtımdaydı.
   Anadolu halkı içerden vuran
   Bu gücün farkındaydı.

   Rütbelerim sökülmüştü, bir er durumundaydım.
   Doğu Orduları Komutanı Karabekir Paşa,
   Emrinizdeyim efendim, dedi.
   Sonra bütün komutanlar bağlılığını bildirdi.

   Osmanlı diye bir millet yoktur.
   Osmanlı bir hanedanın adıdır.
   Büyük Selçuklu Devleti parçalanmış,
   Buradan Anadolu Selçuklu Devleti oluşmuş.
   Yıllarla o da parçalanıp, beyliklere dönüşmüş.
   Osman Gazi'nin kurduğu Osmanlı Beyliği ortaya çıkmış.

   Osman Gazi, ben Türküm, diye öğünürdü.
   Orhan Gazi, babam ve ben Türk'üz, derdi.
   Onların oğulları da Türk'tü.
   Akınlar yaptılar Avrupalı ürktü.

   Fatih Sultan Mehmet Türklük adına İstanbul'u fethetti.
   Yavuz Sultan Selim ilk Türk halifesiydi.
   Avrupalı, barbar Türkler geliyor, deyip korkardı.
   Sonra Kanuni Viyana'yı kuşattı.

   Erzurum ve Sivas Kongrelerini topladım.
   Yurdun kurtuluşu yolunda önemli bir adım attım.
   Karanlık benden korktu, aydınlığı istemedi.
   Aydınlığı istemeyen karanlığı paramparça ettim.

   BEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜM
   Ben bu vatanı kurdum.
   Savaştım, zafer kazanmadan,
   Barış antlaşması imzalamadım.
   Zaten tarih hep benden yana oldu.
   * * * *
   Ben bir Osmanlı subayıydım.
   Padişahın iradesine asla karşı gelmedim.
   Ama o, benim tacıma, tahtıma dokunmayın,
   Anadolu'da ne isterseniz yapın, dedi.
   * * * *
   Padişah Vahdettin böyle demese bunlar olmazdı.
   Anadolu'da böylesine kıyımlar yaşanmazdı.
   Ordular dağıtılmıştı, silahlar toplanmıştı.
   Asker evine, köyüne gönderilmişti.
   * * * *
   Güneyde İngilizlere karşı zafer kazandım.
   Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkan olarak görev aldım.
   Halk arasında adım saygıyla anılıyordu
   Çanakkale'ye geldiğimde dünya beni tanıyordu.
   * * * *
   Benim adım Mustafa Kemal Atatürk.
   Damarlarında Türk kanı akan herkesin Mustafa'sıyım.
   Ödün vermez yüreğim, bükülmez bileğim.
   Ben Türküm diyen herkesin Kemaliyim.

   ATATÜRK'ÜN ARAMIZDAN AYRILDIĞI YAŞTAYIM
   Gökyüzünde şimşek çaktı.
   Yeryüzüne yıldırım düştü.
   On yıl boyunca araştırdım.
   Gerçekleştirdikleri olağanüstüydü.
   Dünya tarihinde tekti.
   * * * *
   Ey sen büyük komutan!
   Ey sen büyük devlet adamı!
   Seni saygıyla anıyorum.
   İnsan olmanın bilincinde olan
   Herkesten bu saygıyı bekliyorum.
   * * * *
   Yıllar geldi, yıllar geçti.
   Aradan 78 yıl geçti.
   Yaşadığı yıldan bunca yıl sonra,
   Adı saygıyla anılan bir başka komutan,
   Devlet adamı var mı?
   * * * *
   Sen ki sekiz yıl annen Zübeyde Hanım ve kardeşin Makbule Hanım'dan ayrı kaldın.
   Varını, yoğunu bu vatan için ve gelecekte kuracağın Türkiye Cumhuriyeti için feda ettin.
   Nasıl Çanakkale'de üçüncüye sıtmaya yakalanmıştın ve doktor vücuduna aşırı kinin enjekte etmişti.
   Yakınında bulunan subaylara ya gider ya gelir demişti.
   Sen gitmedin geldin, benim refah ve mutluluğum için, direndin.
   Kurduğun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve seni tanımayanlar var.
   Bunlara tavsiyem yaşadığı için, Mustafa Kemal Atatürk'e şükretmeleridir.
   * * * *
   Bir cami yaptıranın adını hayır, dua ile anarsın da
   Cumhuriyet kurulduktan sonra yüzlerce cami yaptıran ve
   Yaptırılmasına ön ayak olan
   Atatürk'ü neden sevmezsin?

   Yazan: Serdar Yıldırım - 2016
 • Serdar102
  Kayitli Üye
  Kayıt: 22-10-2019
  Yaş: 62
  Mesajlar: 28
  Takımı: Boluspor
  • ATATÜRK YOK, GİTTİ DİYORLAR
   Atatürk'ü soruyorum, nerede diyorum?
   Atatürk yok, gitti, diyorlar.
   Nereye gitti, diyorum?
   Bilmiyoruz, diyorlar.
   * * * *
   Olmaz, Atatürk gitmez, diyorum.
   Bizi bırakıp nereye gidecek?
   Sınırda nöbet bekliyordur.
   Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyordur.

   -------------------------------------------

   SELANİK YİĞİDİ
   Selanik'te bir yiğit doğar.
   24 yaşında yüzbaşı olur.
   Yurduna saldıran düşmanlara karşı koyar.
   Genç yaşında dünyaya nam salar.
   * * * *
   Sağ elinde kılıcı siperden fırlar.
   Hücum diye bağırır, ileri atılır.
   Türk askeri komutanın peşinden gider.
   Önce Mustafa Kemal düşmana çarpar.
   * * * *
   Bir insan bu kadar mı büyük doğar?
   Yaşamı boyunca bu kadar mı büyük işler başarır?
   İnsanlık tarihini bu kadar mı değiştirip yeniden yazar?
   Zirvedeki yerinde bu kadar mı yalnız kalır?

   -------------------------------------------------------
   TÜRK BAYRAĞI
   Dalgalan ey şanlı Türk Bayrağı
   Türk'ün adını haykırarak dalgalan
   Sen bilirim tarihe sığmazsın,
   Mustafa Kemal Atatürk diye dalgalan.
   * * * *
   Rüzgar esmese de, yaprak kımıldamasa da
   Sen Trablusgarp, Bingazi diye dalgalan
   Anadolu nefes alamaz duruma gelse de,
   Sen Anafartalar, Conkbayırı diye dalgalan.
   * * * *
   Ben yıkarım sistemleri alt üst ederim
   Fırtınaları, boranları beynimde eritirim.
   Ben yıkılmam, yıkarım, siler de geçerim.
   Kasırgaları, tayfunları çizer de geçerim.
   * * * *
   Bu vatan kurtulmalı dedi, kurtardı
   Türkiye Cumhuriyeti kurulmalı dedi, kurdu.
   Pek çok zorluğu aştı, engelleri geçti
   Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek muzaffer olacaktır.

   -------------------------------------------------------

   TARİH 25-03-2017
   Ey 1.000 yıl sonra yaşayan insan,
   Sen Atatürk'ü biliyor musun?
   Atatürk dünyada barış istiyordu.
   Bunun farkında mısın?
   * * * *
   Barışı korudun mu?
   Savaştan kaçındın mı?
   Komşu devletlere saldırıp
   Savaş çıkardın mı?
   * * * *
   Fetih işi çözüm değil,
   Dünyaya hakim olunmaz.
   Hakim olmak isteyenin
   Son nefesinde hekim bulunmaz.
   * * * *
   Birkaç yüzyıldır savaş olmadı,
   Barış var diyorsan
   Bravo diyorum sana
   Seni alkışlıyorum.
   * * * *
   Atatürk ilkelerinden vazgeçme
   Dünyada barışı koru
   Başka dünya yok diyorsan
   Sonsuza dek mutlusun.
   -------------------------------------------------------
   NEDEN ATATÜRK'Ü SEVİYORUM
   Yurdu düşmanlardan kurtardığı için,
   Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu için,
   İnsanca yaşamanın yolunu gösterdiği için,
   Düşünceye özgürlük sunduğu için.
   * * * *
   Beni tanıyanlar soruyorlar:
   Neden Atatürk'ü bu kadar çok seviyorsun?
   Ben de diyorum, Atatürk sevilmeyecek biri değil,
   Yüreğinde sevgi olan herkes Atatürk'ü sever.
   * * * *
   Atatürk sevgidir, Atatürk ilgidir, Atatürk saygıdır.
   Atatürk özgürlüktür, Atatürk çağdaşlıktır, Atatürk ilerlemedir.
   Atatürk geri kalmamaktır, Atatürk medeniyettir.
   Atatürk dünyada ön sırada yer almaktır.

   -------------------------------------------------------

   BEN BİR ZAMAN GEZGİNİYİM
   Ben bir zaman gezginiyim,
   Zamanda gezer dururum,
   Geçmiş zamanlarda yaşamış insanların,
   Önderleri kimmiş merak eder dururum.
   * * * *
   Yüzyılları, bin yılları araştırdım
   Büyük önderler kimmiş belirledim.
   İnsanlık tarihinin en büyük önderini seçtim
   Adı Mustafa Kemal Atatürk.
   * * * *
   Atatürk ülkesini kurtarmak için,
   Kıyasıya bir mücadele içine girmiş.
   Yaptığı savaşlarda hiç yenilmemiş.
   Böylelikle yurdunu düşmanlardan kurtarmış.
   * * * *
   Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş.
   Türk Halkının beynindeki prangaları söküp atmış.
   On beş yıl iktidarda kalmış.
   Bu süre içinde yurt dışı geziye çıkmamış.

   -------------------------------------------------------

   CUMHURİYET VE BARIŞ
   Padişahmış, kralmış, sözü kanun sayılırmış.
   Kimseye hesap vermek zorunda değilmiş.
   Olmaz ki, böyle yönetim olmaz ki?
   Bir ülke böyle yönetilmez ki.
   Yönetim şekillerinden
   En güzelini seçtim.
   Cumhuriyet dedim.
   * * * *
   Bir sınır olayını bahane edip
   Komşu ülkeye saldırıp savaş çıkaran devletler var
   Siz nasıl padişah, nasıl kralsınız?
   Anlaşma yolunu denesenize
   Bir buluşun, konuşun.
   Barışı fark edin
   Barış deseniz, savaşmazsınız.
   Devletler arası ilişkilerden
   Zor olanı seçtim
   Barış dedim.
   * * * *
   Cengiz Han dünya imparatorluğu sevdasındaydı.
   Büyük İskender, dünyaya hakim olmak için, yola çıkmıştı.
   Napolyon, Fransa'yı küçük dünya olarak kabul ederdi.
   Hitler, dünya benim emrimde olmalı derdi.
   Barış deyip ülkelerini kalkındırmak yerine
   Savaş deyip ülkelerini felakete sürüklediler.

   -------------------------------------------------------

   MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
   Tarih her yüzyılda bir kahraman üretir
   19. yüzyılda da bir kahraman üretti.
   Bu kahraman öylesine büyük, yüce ve güçlüydü ki,
   Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kahramanı unvanını hak etti.
   * * * *
   Ben ne kadar bir tarih kitabı yazmaya çalışsam da
   Kahraman diye anılanlar bir, iki sayfada eridi, gitti.
   Yüz sayfa, bin sayfa ayırdım ama yetmedi.
   Sen ne büyüksün Mustafa Kemal Atatürk tarihe sığmazsın.
   * * * *
   Yokluk vardı, darlık vardı, yalnızlık vardı.
   Düşman vardı, hain vardı, güven yoktu.
   İnsan vardı, millet vardı, ulus vardı.
   Hepsinden önemlisi yenilmez armada vardı.
   * * * *
   Çıktı, çaktı, çökertti, silindir gibi ezdi.
   Anadolu'ya saldıran düşmanları perişan etti.
   Biz, milli sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız,
   Yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz, dedi.
   * * * *
   Yabancı kültürlerin benimsenmesi milli varlığımızı tehlikeye düşürür, çağdaş uygarlık düzenini yakalamamızı engeller.
   * * * *
   Atatürk, batının ve doğunun tekniğinden ve bi­liminden yararlanırken, milli kültürümüzü koru­mamız gerektiğini belirtmiştir.

   Yazan: Serdar Yıldırım

   -----------------------------------------------
   -----------------------------------------------

   SAVAŞTIK
   Barış, istedim.
   Savaş, dediler.
   Evet, dedim.
   Savaştık.
   Yenildiler.
   Ben, dedim.
   Sensin, dediler.
   Çekip gittiler.

   -------------------------------------------------------

   KURTULUŞ SAVAŞI'NI BEN BAŞLATTIM
   Sıfırdan zirveye çıktım
   Vatanı kurtardım
   Bin yıl geçse bile
   Dünya beni unutmaz.
   * * * *
   Osmanlı çökmüş, bitmişti.
   Külü bile kalmamıştı.
   Anadolu'da özgürlük ateşini yaktım
   Kurtuluş Savaşı'nı ben başlattım.
   * * * *
   Anadolu halkı gururla
   Benim yanımda oldu
   Düşman siperleri kurşunla,
   Bombayla doldu.
   * * * *
   Ey genç yeni nesiller!
   Türkiye Cumhuriyeti'nin fedaisi olun.
   Hiçbir şeye boyun eğmeyin
   Özgür ve bağımsız kalın.

   -------------------------------------------------------

   KİMSE BENİ SEVMESE DE BU VATANI KURTARIRDIM
   Kimse beni sevmese de
   Cumhuriyeti kurardım
   * * * *
   Kimse beni sevmese de
   Şapka devrimini yapardım
   * * * *
   Kimse beni sevmese de
   Harf devrimini yapardım
   * * * *
   Kimse beni sevmese de
   Kadınlara özgürlük sunardım
   * * * *
   Savaştım, sonuna kadar savaştım
   Beni sevmeyenler olacağını bile bile
   * * * *
   Sevmeyecekler için de savaştım
   Onların mutluluğu ve refahı için de savaştım
   * * * *
   Siz ey şanslı yeni nesiller, sevenler ve sevmeyenler
   Sıcak yataklarınızda rahat uyuyun, ben sınırda nöbetteyim.

   -------------------------------------------------------

   ÇANAKKALE'DE TARİH YAZDIM
   Ben tarih yazmasam, tarih beni yazmazdı.
   Çanakkale'de Anzak mezarını kazmazdı.
   Savunmada bekleyip taarruz etmesem
   Emrimdeki ordu zafere ulaşmazdı.
   * * * *
   Bu ordu başka ordu, Kahraman Türk Ordusu,
   Mustafa Kemal'e güvenir, yoktur düşman korkusu
   En önde ben oldum, hücum dedim, ileri atıldım
   Asker peşimden geldi, kahrettik, düşman olan herkesi.

   -------------------------------------------------------

   YURT DIŞI GEZİLERİNDE ATATÜRK
   On beş yıl iktidarda kaldı
   Yurt dışı geziye çıkmadı
   Çünkü halkıyla barışıktı
   Yurt dışında ne işi olacaktı?
   * * * *
   Samsun'a gitti, Erzurum'a, Sivas'a gitti.
   Kırşehir'e Nevşehir'e Bursa'ya gitti.
   Türkiye'de gitmediği yer kalmadı.
   İnsanlar, O'nu sevgiyle bağrına bastı.
   * * * *
   Demokrasiyle yönetilen bir ülkede
   Üst düzey yöneticiler
   Yurt dışı gezilere sık sık çıkıyorsa
   İç politikada işler iyi gitmiyor demektir.

   -------------------------------------------------------

   İKİ TABUR ASKER, HİNDİSTAN VE BEN
   24 Yaşında yüzbaşı oldum
   Harp Akademisi mezunuydum
   Osmanlı Ordusu'nun gözde,
   Genç subayları arasındaydım.
   * * * *
   Padişah Vahdettin şehzadeyken
   Saraya gider, görüşürdüm.
   Devlet erkanı beni tanıyordu
   Vahdettin padişah olunca
   Daha fazla görüşmeye başladık.
   * * * *
   Bir defasında padişah Vahdettin
   Yanıma iki tabur asker alıp
   Müslümanlık adına
   Hindistan'ı fethetmemi istedi.
   * * * *
   Aman, dedim, nasıl olur?
   Olur, Mustafa Kemal olur.
   Sen yeter ki iste, başarırsın,
   Hindistan'ı İngilizlerden kurtarırsın.
   * * * *
   Padişahın bence kabul görmeyen
   Bilmem kaçıncı girişimiydi.
   Cezayir diyordu, Fransızlar diyordu.
   Yemen diyordu, Arabistan diyordu.
   Sen çölde bile devlet kurarsın diyordu.
   * * * *
   Doğru, ben isteseydim Hindistan'ı fethederdim
   İngilizleri Asya'dan söküp atardım
   Elden çıkmış Arabistan'ı yeniden fetheder
   Çölde bile yeni bir devlet kurardım.
   * * * *
   Ben sömürgeciliğin karşısındayım
   Benim ne işim var Hindistan'da
   Ne işim var Arabistan çöllerinde
   Sonunda yine emperyalizm özlemleri
   Dünya milletlerini bir bayrak altında toplama hayali.
   * * * *
   Ben her milletin kendi bayrağı altında
   Özgür ve bağımsız yaşaması taraftarıyım
   Osmanlı bir beylikti, devlet oldu
   Sonradan pek çok devleti sınırları içine aldığından,
   Osmanlı İmparatorluğu dendi.
   * * * *
   Osmanlının adaleti bin yerden patlak verdi.
   Güçsüz kalınca baskı altındaki milletler ayaklandı.
   Sevr Antlaşması Osmanlının idam fermanıydı.
   Osmanlı son buldu, Türklüğü ben kurtardım.

   Yazan: Serdar Yıldırım


ANA SAYFA - FIFA - PES-WE - FM-CM - LİG - SPOR - DOSYALAR - FORUM - GALERİ - YARDIM >

Copyright ©2001-2021 SoccerCenter.Net - E-mail: info@soccercenter.net

Barındırma: hosting