• HeDeoN
  Kayitli Üye
  Kayıt: 31-05-2008
  Yaş: 26
  Mesajlar: 2610
  Takımı: Beşiktaş JK
  • Arkadaşlar bugün okulda konuşurken mevzusu olduda bende merak ettim acaba ne demek diye acaba mason ne demek bileniniz var mı?İnternette saçma saçma şeyler yazıyor emin olamadım....
   ________________________
   Deron Williams 8
   Cristiano Ronaldo 7 & Real Madrid will love you until the end of my life
   K.J Huntelaar 25
   Miguel Veloso 4
   Mario Mandžukić 9
   David Beckham 23
   Edin Džeko 10
 • Reklam
 •  
 • Misket Limonu Kolonyası
  Kayitli Üye
  Kayıt: 04-09-2008
  Yaş: 25
  Mesajlar: 616
  Takımı: TSG 1899 Hoffenheim
  • Kardeşim valla don lastiği gibi bir şey.

   Bu konuyu özetlemek havayı sıkıştırmak gibidir bence.

   MASONLUK NEDİR?

   Çeşitli Kaynaklarda Masonluk Aşağıdaki Şekillerde Tanımlarnmaktadır

   - "Masonluk batı avrupa'da ortaya çıkmış, 1717 yılında yayınlanan anderson anyasası ile bugünkü şeklini almıştır."
   - "Masonluk bir takım özel işaretleri, amblemleri olan, localar halinde teşkilatlanmış, uluslar arası bir kuruluştur. Mason olmayanlara "harici" denir. Çalışmalara yabancılar katılamaz."
   - "Masonlar aralarına herkesi almazlar. Zenginler, yükselme ihtimali olan bürokratlar, polis ve askerlerin üst kademelerinde bulunanlar, herkesce tanınmış sanatçılar tercih edilen kişilerdir."
   - "Masonlar "sırlar" dedikleri felsefelerini bu yolu seçmişlere telkin ederken tedrici bir araştırma yolu takip ederler. Bunu da 33 dereceli bir sistem içinde yaparlar. Mason felsefesi, yahudi kabala inancından, hıristiyanlıktan, hermetizm'den, putperestlikten hatta bir ölçüde islamiyetten etkilenmiş esaslardan meydana gelir. Ama bu, dünyanın her tarafında mevcut olan masonların aynı düşündüğü anlamına gelmez. "
   - "Masonlukta, 1 ilâ 3. Dereceler, temel kuralların ve ideallerin öğretildiği derecelerdir. 4 ilâ 14. Derecelerde meşhur hiram efsanesi işlenir. Daha çok yahudi inançları hâkimdir. “
   - "15 ilâ 18. Dereceler bir ara mertebedir. Daha genel bilgiler saliklere verilir. 18 ila 30. Derecelerde ise "üst felsefe" işlenir. Bu devrede salik, bütün dini inançlarından arındırılmaya çalışılır. 31-33. Dereceler artık idari mertebelerdir. Bu seviyeye ulaşmış masonlar, cemiyet'in çeşitli kurullarında, yönetim kademelerinde görev alırlar."
   - "1 ilâ 3. Dereceler, çırak-kalfa-usta dereceleridir. 4 ilâ 14. Derecelere "tekemmül" seviyesi denir. 15 ilâ 18. Dereceler, "şapitr" ; 19 ilâ 30. Dereceler de "areapaj" seviyeleridir. Türkiye'de genelde iskoç riti'ne bağlı localar vardır. "


   Bütün bunların bir kısmı doğru olsa da, masonluk hakkında fazla bir bilgi vermez...

   Masonların kendileri için yazdıkları kitapları da bulup okuyabilseniz, fazla bir şey öğrenemezsiniz... Kelimelerin ardındaki mânâyı yakalamak gerekir... Örnek mi istersiniz?
   Masonların 33. Derece'den büyük üstatlarından necdet egeran, sırf masonlar için yazdığı "gerçek yüzüyle masonluk" (1972) adlı kitapta şöyle diyor:
   - "masonluk millidir!.. Bağımsızdır!.."
   - "masonlar vatanperverdir!.. İlericidir, aydındır!.. Dindardır!.."
   - "masonluk gizli değildir ama, kendine has töreleri, ritüelleri vardır!.."
   - "masonlar herkese dosttur!.."
   - "masonluk sadece allahsızlığı, vatansızlığı, anarşiyi, cehaleti ve tembelliği hoşgörmez!.."
   - "masonluk bir inisiyasyon bilimidir!"
   Bu ifadelerde geçen iki tabirin ne anlama geldiğini söylemek bile, masonluğun bir dini tarikat olduğunu ortaya koyacaktır.
   Ritüel aslında âyin demektir!.. Âyin ise sözlük anlamı ile dini tören demektir... Bu bir!..
   İkincisi inisiyasyon, veya egeran'ın eş anlamlı olarak kullandığı eriştirme, mürşit-mürit ilişkisi içinde kişileri "ermiş" yapma eğitimidir!.. O da tamamen tarikat deyimidir.
   Görüldüğü gibi, masonluk kendi büyük üstatlarının itirafı ile, bir yahudi-hıristiyan-putperest karışımı dinin özel bir tarikatıdır!..
   İlerde nasıl bazı islam tarikatlarına benzer mertebeleri olduğunu, ama islamiyet'le uzaktan yakından alâkası olmadığını da göstereceğiz.
   Öte yandan necdet egeran son derece iddialı!.. Türkiye'deki masonluğun kimseye bağımlı olmadığını, tamamen milli olduğunu, gizli olmadığını, masonların tanrı'ya inandığını, dindar olduğunu öne sürüyor ve herkese eşit kabul ettiğini, onun için de dostça davrandığını ima ediyor!.. Yani masonluğun son derece insancıl olduğunu iddia ediyor!
   Ayrıca masonluğun uzaktan yakından anarşi ile ilgisinin olmadığını, kargaşa yaratmadığını, yani masonların ülkenin kurulu düzenine karşı çıkmadığını, çok vatansever olduklarını, bu yüzden ülkelerine ihanet etmiyeceklerini, yabancılarla işbirliği yapmıyacaklarını söylüyor!..
   Sonra masonların çok ilerici olduklarını, hurafeyle, safsatayla, geçmişin küflü nazariyeleri ile bir rabıtası olmadığını belirtiyor!
   Yukardaki tanımdan bu mânâlar çıkıyor!..
   Bunların tümü külliyen yalandır!.. Palavradır!..
   Yani kendilerini içlerinden tanımasak, yutabiliriz ama, onları ruhlarının derinliklerine kadar tanıyoruz.
   Pek çok mason da şu satırları okurken, yalan olduğunu bizim kadar biliyor!..
   Yukardaki ifadede doğru olan sadece bir kelime var: masonlar gerçekten okumuş kimselerdir.

   Bir şey daha ekliyebiliriz: toplum içinde sivrilmiş, bir mevki veya makama gelmiş, veya gelme ihtimali çok yüksek kişilerdir.
   Ama bu iki özelliği, yani okumuş ve sivrilmiş olma özelliğini mason olduktan sonra kazanmış değillerdir!..
   Bu meziyetleri masonluk sayesinde kazanmamışlardır!.. Ta baştan bu özelliklere sahip oldukları için, onlara "kanca" atılmış ve mason saflarına dahil edilmişlerdir!..
   Çünkü ancak böyleleri masonların işine yarar!..
   Necdet egeran allahsızları, vatansızları, anarşistleri, cahilleri ve tembelleri aralarına almadıklarını öne sürüyor!.. Laf aramızda, biz öyle tembel masonlar gördük ki, hazıra konmaktan başka bir şey yapmazlar.
   Ama aralarına almadıkları sadece bunlar değil!..
   Masonlar fakirleri, bilgili ama diplomasız kişileri, mesleğinde ne kadar başarılı ve dürüst olursa olsun mevki sahibi olmayanları, kadınları ve zencileri, çinlileri, hintlileri, kızılderilileri de aralarına almazlar!..
   Yani hiç bir hamal mason, şoför mason yoktur!.. Kör mason, topal mason da yoktur!

   Biz de masonlukla ilgili bazı hususlar tesbit ettik ve aşağıda belirttik. Yukardaki tarifin yanlışlığını, bizim tarifimizin doğruluğunu bundan sonraki yazılarımızla ispatlıyacağız!
   Amacımız masonluğun nemenem bir şey olduğunu ortaya koymak!..
   PEKİ MASONLUK NEDİR?

   Masonluğun özü hırstır!..
   Masonluk, hırsı yeteneğinden fazla olan kişilerin bir dayanışmasıdır
   Mason güç nerede ise oraya girer, zira gücü asalaklıktadır.
   Masonluğun kökü Hıristiyan Avrupasındadır. Masonluk bütün dünyaya Avrupa’dan yayılmıştır.
   Masonlar her yerdedirler. Bugün Suudi Arabistan'da ve Rusya'da bile vardır. Çünkü her yerde hırslı, yükselmek için her şeyi yapmaya hazır insanlar vardır!..
   Masonluk burjuvaların dayanışma teşkilatıdır. Onun için de bir burjuva ihtilali olan Fransız İhtilali'ne damgasını vurmuştur.
   Masonluk l924 anayasasına da, 1982 anayasasına da aykırı bir tarikattır.
   Masonluk bir emir komuta zinciri değildir. Masonluk mafya hücreleri gibidir... Masonluğu kanser hücreleri gibi düşünmek gerekir. Hangi organa girmişlerse, orada sinsice çoğalır, organı çürütür, dejenere ederler.
   Masonluk bir yavrukurt oymağı değil, dünya çapında örgütlenmiş bir kurtlar tezgahıdır!..
   Masonluk sevgiye değil, korkuya dayalıdır.
   Masonluk ta aynen mafya gibidir, bir emziktir… nasıl mafya babaları hep arka plânda iseler, onları bilemiyorsanız; gerçek mason donlarını da bilemezsiniz!...
   Masonluktan korunmak, güçlü olmakla mümkündür. Tedbir, ülkenin sağlıklı organlarını dikkat çekmeden tahkim etmektir!. .
   Masonluktan korunmak, masonluğun amaç ve faaliyetlerinden toplumun bilgilendirilmesi ile mümkündür.
   Masonlardan hiçbir zaman emin olmayın!.. Güvenmeyin!. Onlardan korkmayın!..
   Ama bilin ki, masonluk belâdır!
 • kRqLnTR
  Haber Editörü
  Kayıt: 04-08-2009
  Yaş: 25
  Mesajlar: 1920
  Takımı: Adana Demirspor
  • İlk başlığı gördüğümde Call of Duty Black Ops'taki adamım geldi aklıma

   Vikipedi Masonluğu şöyle tanımlamış ;

   Masonluk, başlangıcının resmi olarak 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına dayandığı düşünülen ezoterik ve sadece üyelerine açık olan örgüttür. Dünyanın birçok ülkelerinde 5 milyon üyesi ile değişik biçimlerde mevcuttur. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480,000; Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 milyondan biraz daha az üyesi bulunmaktadır. Masonluğun değişik kolları, arasında Masonluğun yapısal bir kuralı olarak duyurulan üstün bir yaratıcıya inanmanın da bulunduğu bazı moral ve metafizik idealleri paylaşırlar.
   ________________________
   * kαfαnα göre Adαnα Demirspor *
   Şehrin Asi Çocukları Sığmıyor ki Sokaklara...
   Hala Madrid ! навсегда ЦСКА МОСКВА !

   "Wanna know a secret? Daddy kills people. All the bad people." #DexterMorgan
   "Everything in my life brought me this point." #DexterMorgan

   Rangers l We Don't Do Walking Away ! [ FM 2012 ]
 • Misket Limonu Kolonyası
  Kayitli Üye
  Kayıt: 04-09-2008
  Yaş: 25
  Mesajlar: 616
  Takımı: TSG 1899 Hoffenheim
  • Masonları biraz bilirim, amaçları tek bir Dünya Devleti, sadece Yahudilerin olduğu bir devlet. Şimdi İsrail nasıl milletin tepesine çıkıyorsa, bu gölge adamlar yüzündendir.
 • xaviesta
  Kayitli Üye
  Kayıt: 18-09-2009
  Yaş: 31
  Mesajlar: 1206
  Takımı: FC Barcelona
  • masonlar şeytana tapan ve şeytani amaçları doğrulutusunda her türlü yasadışı faaliyeti meşru gören , kan , gözyaşı , terör , ekonomik ve iktisadi manupülasyon , etnik temizlik , ırkçılık ve kaos'tan nemalanan aşağılık bir yapıdır .
   ________________________
   .


   Futbol Basit Bir Oyundur, Zor Olan İse Basit Futbol Oynamaktır .

   Johan Cruyff
 • HeDeoN
  Kayitli Üye
  Kayıt: 31-05-2008
  Yaş: 26
  Mesajlar: 2610
  Takımı: Beşiktaş JK
  • Bu ne kadar doğrudur bilmemem ama Sertab Erener Eeurovision'u sahne şovunun sonunda mason simgesinin hareketini yaptığı için kazandı diyorlar acaba ne kadar doğru bilemem ama bu işareti yapması tesadüf olamaz bence haklı olabilirler.
   ________________________
   Deron Williams 8
   Cristiano Ronaldo 7 & Real Madrid will love you until the end of my life
   K.J Huntelaar 25
   Miguel Veloso 4
   Mario Mandžukić 9
   David Beckham 23
   Edin Džeko 10
 • Misket Limonu Kolonyası
  Kayitli Üye
  Kayıt: 04-09-2008
  Yaş: 25
  Mesajlar: 616
  Takımı: TSG 1899 Hoffenheim
  • İlluminati aslında Masonların babası. Çünkü onların simgesinde Masonlar 2. sırada. Ve birçok ünlü bu illetin içinde.

   Yasak olmazsa link paylaşacağım.
 • Anxiety
  Moderator
  Kayıt: 10-04-2006
  Yaş: 26
  Mesajlar: 7431
  Takımı: Beşiktaş JK
  • Masonluk böyle bir ortamda bizim konuşabileceğimiz kadar basit birşey değil arkadaşlar. Yapıcağımız tek şey ordan burdan duyduğumuz saçmalıkları paylaşmak olur. Bu da boş işten başka birşey değil. Kafanızı daha faydalı işlere yormanızı öneririm.
   ________________________
   '
   twitter @mtndmrl md blogger /qwertymd
 • Reklam
 •  
 • Moussa
  Kayitli Üye


  Kayıt: 26-06-2009
  Yaş: 24
  Mesajlar: 1770
  Takımı: Fenerbahçe SK
  • Bu konular çok derin. Özellikle illuminati konusu. Örnek vermek gerekirse illuminatinin kart oyunu vardır. Çoğu kişi bilmez. Ama o kartın üstündeki kehanetler gerçekte olmuş olaylardır. Örnek verelim ;

   Karttaki Pentagon görüntüsü.   Pentagon olayı   Ve karttaki bir başka görüntü ;   Ve buda İkiz Kuleler Saldırısı   Devam edelim ;   Endonezya'daki 2004 yılındaki Tsunami   Japonya Depremi ve Nükleer Santral
   Japonya 2011 senesinde büyük bir deprem felaketi yaşadı. Ekonomisi büyük zarar gördü. Japonya’nın teknoloji konusunda Amerika’nın en büyük rakibi olduğunu düşünürsek, bu depremin Amerika tarafından oluşturulmasına şaşmamak lazım. Ayrıca deprem felaketinden sonra bir de nükleer kaza yaşanacaktı ama Amerika bu konuda başarısız oldu. Kartın üzerinde: Birleşik felaket, bu kartı aynı yerde peşpeşe iki felaket oluşturmak için kullanabilirsiniz yazmakta. Çizimdeki insanların çekik gözlü olduklarına dikkat edin. Ayrıca yıkılan saat kulesi de Tokyo Wako saat kulesidir. Saat kulesinde saat 11 ve 3′ü gösteriyor. Depremin olduğu tarih 11/03/2011
   Japonya 2011'de yaşadıkları Deprem ve Tsunami felaketinden sonra Nükleer Santral Patlaması yaşadı ve Radyasyon tehlikesi bütün dünyayı sarmıştı. Hala Nükleer Santral'in tehlikesini indirmek ve halkın sağlığını korumak için mücadele eden Japonya.

   Ekonomik Kriz
   2010 yılında dünyayı sarsan krizi bizzat Amerika çıkartmıştır. Kendisi de biraz zarar görse de Rusya ve Çin gibi dünya çapındaki güçlü rakiplerine çok ciddi hasarlar vermiştir (zaten Amerika’nın politikası genelde bu. Düşmanlarını alt etmek için biraz zarara katlanıyorlar) . Kartlarda bu olayı “Market Manipulation (Pazar Manipülasyonu)” ve “Currency Speculation (Para Birimi Spekülasyonu)” şeklinde görmekteyiz.

   Ortadoğu İsyanları
   Ortadoğu’yu kasıp kavuran isyan ateşinin dış güçler tarafından kontrol edildiğini artık herkes görebiliyordur. Kontrol edilmekten kastım halk Amerika tarafından yönlendiriliyor değil. Amerika bu halkları isyan ettirmek zorunda bırakıyor. Önce dikdatörlerin halka çok zulüm etmesi sağlanıyor, sonra bundan bıkan halk haklı olarak isyan ediyor, daha sonra Amerika, Nato ve diğer güçler barış getirme bahanesiyle ülkeleri paylaşıyorlar. Aşağıdaki kartlarda da bunu görmekteyiz, bir dikdatörün büyük resmi var, sokaklar yanmakta, evler klasik ilkel arap evi. Kartta yazan da şu: Bu kartı bir ülkeyi kontrol altında tutmak ya da işgal etmek için kullanın. İkinci kartta da askerin isyancılara saldırışını görüyoruz. Bugün Libya ve Suriye'de olan olaylar gibi...

   Bu olay oldukça derin bir konudur. Ve kart oyununun son düzenlemesinin 1994 olduğu biliniyor. Yani olaylardan önce. Kartta başka bir konuda var. Borsa düşüşü. O kartta oyunda geçiyor.

   Ayrıca şuanda illuminati'nin kendi sitesinde bir geri sayım var. Ve sadece o var. Başka birşey yok. Ve o geri sayım 7 Aralık'ta son bulucak. Şuanda çoğu kişiler o geri sayıma dikkat ediyor. Batıl inanç olarak görebilirsiniz. Herkesin kendi düşüncesi.ANA SAYFA - FIFA - PES-WE - FM-CM - LİG - SPOR - DOSYALAR - FORUM - GALERİ - YARDIM >

Copyright ©2001-2020 SoccerCenter.Net - E-mail: info@soccercenter.net

Barındırma: hosting